कार्यकारिणी

श्री भरत क्षेत्र - पावापुरी निर्माण समिति

नजफगढ़, नई दिल्ली - 110043

प्रबन्ध - कार्यकारिणी

क्रमनामपद
1.श्री ओम प्रकाश जैनप्रधान
2.श्री अजय कुमार जैनउपप्रधान
3.श्री अनिल कुमार जैनमहासचिव
4.श्री अभिषेक जैनसचिव
5.श्री योगेश जैनकोषाध्यक्ष
6.श्री सुनील कुमार जैनप्रबन्धक
7.श्री प्रमोद कुमार जैनप्रबन्धक (पार्क)
8.श्री मधुकान्त जैनप्रबन्धक
9.श्री अशोक कुमार जैनप्रबन्धक
10.श्री पिपन कुमार जैनप्रबन्धक
11.श्री राजेश जैनप्रबन्धक
12.श्री सुरेन्द्र कुमार जैनप्रबन्धक